Infrakraft har tilldelats Vikenförbindelsen etapp 1 i Karlstad. Projektet innefattar markarbeten i utmanande stads och trafikmiljö.

För att minska trafikmängden på Hamngatan så måste framkomligheten på Tullhusgatan, Sjömansgatan, Jungmansgatan, Klaraborgsgatan och Klaraborgsbron bli bättre. Korsningspunkterna på gatan ska förbättras och vi skapar nya cirkulationsplatser.

När resecentrum byggs och sedan står klart så behöver genomfartstrafiken på Hamngatan minska för att bussen ska få bättre framkomlighet. Det ska fortfarande gå att ta sig fram med bil på Hamngatan men den är främst avsedd för de som har ärenden i centrala Karlstad och inte de som bara ska köra igenom.

Genom att bygga om Tullhusgatan, Sjömansgatan, Jungmansgatan och Klaraborgsgatan samt förbättra korsningspunkterna kan trafiken flöda enklare och fungera som ett bättre alternativ till Hamngatan.
Även övergångsställen för gående och cyklister ska förbättras och tanken är att Stadsträdgården, Mariebergsskogen och Wennbergsparken knyts ihop på ett bättre sätt. Även om kapaciteten och flödet ökar på vägen så ska utformningen anpassas efter det centrala läget så att gatorna är lätta att korsa för gående och cyklister.

 

Platschef:
Hanna Nyström

 

 

FAKTA:

Startdatum: Februari 2020

Slutdatum: December 2020

Plats: Karlstad

Omfattning: Markarbeten i utmanande stads och trafikmiljö.

Beställare: Karlstad kommun

Kontraktssumma: 55 msek

Område: Anläggning

Kontaktperson