Trafikverket har tilldelat oss projektet Rämshyttetunneln i Dalarna. I projektet skall vi bygga en ny järnväg förbi den nuvarande tunneln. Jobbet innehåller omfattande massförflyttningar, förstärkning av befintlig tunnel samt BEST arbeten. Ordervärde drygt 50 miljoner.