Idag är vi i Linz, Österrike och besiktigar vår spårriktare.

Allt såg väldigt bra ut och vi räknar med att få hem den till Sverige inom kort.
Kontaktperson