Infrakraft

Datum

Tid

: : CET

Utforska

01

Vi är Infrakraft

Infrakraft är en ny spelare i en av Sveriges mest expansiva branscher — infrastruktur.

Inom de närmaste 10 åren kommer hundratals investerade miljarder kronor förändra och förbättra sättet Sverige färdas på. Vi siktar på att bli en ledande aktör i utvecklingen av de svenska väg och järnvägsnäten. Vi erbjuder kompletta mark- och BEST-entreprenader på järnväg samt anläggningsverksamhet för hamnar, vägar och broar.

Vi erbjuder kompletta mark- och BEST-entreprenader

02

Stora möjligheter

Regeringen har beslutat att investera över 600 miljarder kronor i höghastighetståg, tåg och vägnät, från norr till söder. Med hjälp av den senaste teknologin, entreprenöriell anda, och den bästa kompetensen kommer vi att erbjuda konkurrenskraftiga tjänster som bidrar till ett hållbart och mer tillgängligt samhälle.

03

Vägen dit

Vi vet av personlig erfarenhet att det bästa sättet att nå framgång i vår industri är att ge goda möjligheter till drivna individer. Vi söker därför kollegor med egna idéer som vill få frihet och möjlighet att utveckla sina karriärer tillsammans med några av de bästa entreprenörerna i branschen.

Vårt mål är att bli en ledande, hållbar spelare inom infrastruktur som kan svara mot de nya krav som samhället ställer på minskad energianvändning och snabbare transporter. Det innebär att vi kontinuerligt kommer att investera både i våra maskiner och medarbetare – framtidens transporter kan inte byggas med gårdagens teknologi eller oinspirerade kollegor.