Infrakraft är en ny spelare i en av Sveriges mest expansiva branscher – Infrastruktur.

Inom de närmaste 10 åren kommer hundratals investerade miljarder kronor förändra och förbättra sättet Sverige färdas på. Vi siktar på att bli en ledande aktör i utvecklingen av de svenska väg och järnvägsnäten. Vi erbjuder kompletta mark- och BEST-entreprenader på järnväg samt anläggningsverksamhet för hamnar, vägar och broar.

Senaste nytt
Rämshyttetunneln i Dalarna

Trafikverket har tilldelat oss projektet Rämshyttetunneln i Dalarna. I projektet skall vi bygga en ny järnväg förbi den nuvarande tunneln. Jobbet innehåller omfattande massförflyttningar, förstärkning av befintlig tunnel samt BEST arbeten. Ordervärde drygt 50 miljoner.

Fakturering

Infrakraft Sverige AB
SC7365590908680
Box 171
831 22 ÖSTERSUND

E-post
invoice2244@infrakraft.se

Org nr.
559090-8686

Jobba hos oss