Infrakraft är en ny spelare i en av Sveriges mest expansiva branscher – Infrastruktur.

Inom de närmaste 10 åren kommer hundratals investerade miljarder kronor förändra och förbättra sättet Sverige färdas på. Vi siktar på att bli en ledande aktör i utvecklingen av de svenska väg och järnvägsnäten. Vi erbjuder kompletta mark- och BEST-entreprenader på järnväg samt anläggningsverksamhet för hamnar, vägar och broar.

Senaste nytt
Rämshyttetunneln i Dalarna

Trafikverket har tilldelat oss projektet Rämshyttetunneln i Dalarna. I projektet skall vi bygga en ny järnväg förbi den nuvarande tunneln. Jobbet innehåller omfattande massförflyttningar, förstärkning av befintlig tunnel samt BEST arbeten. Ordervärde drygt 50 miljoner.

Fakturering

Märkning fakturor
Fakturor skall vara märkta med projektnr
i referensfältet med formatet XXX-YYY-ZZZ

Fakturor via e-post
invoice2244@infrakraft.se

Pappersfakturor
Infrakraft Sverige AB
Tullhusgatan 1A
652 26 KARLSTAD

E-fakturor
E-fakturaväxel (VAN-operatör): Scancloud AB
Vårt Peppol-ID: 0007:5590908686
Kontakt: edisupport@scancloud.se

Kontakt fakturor
ekonomi@infrakraft.se

Jobba hos oss